نهمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک