دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس
دوشنبه 18 مهر 1401
سی.دی مجموعه مقالات کنفرانس

پژوهشگران گرامی

مجموعه مقالات کنفرانس را از لینک زیر می توانید دریافت نمایید:

https://b2n.ir/y18735

همچنین تصویر روی جلد CD از لینک زیر قابل دریافت است:

https://b2n.ir/m00061


هفتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک