دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

تمدید مهلت ارسال مقالات
تمدید مهلت ارسال مقالات

با تصمیم شورای سیاست گذاری رویداد، مهلت ارسال مقالات تا پانزدهم خرداد ماه تمدید شد.


دوشنبه 1 خرداد 1402 (1 سال قبل )
هشتمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک